Приемът по схемите за извънредна помощ за животновъди продължава до петък

В отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции се приемат заявления по три схеми за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Приемът продължава до 21 октомври.
Извънредното подпомагане е 11,3 милиона лева и е осигурено от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година.
Видовете схеми по които животновъди могат да кандидатстват са три на брой:
Схемата за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие, като бюджетът за крави и биволици е 2 105 300 лв., а за овце-майки и кози-майки – 294 800 лв
Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство. Определеният по схемата бюджет е 4 247 300 лева за крави и биволици и 1 038 300 лева – за овце-майки и кози-майки
Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство, като е определен бюджет от 2 938 800 лева за крави и биволици и 719 300 лв. – за овце-майки и кози майки.
Кандидатите по трите схеми за извънредна помощ трябва да не са заявили за подпомагане постоянно затревени площи по СЕПП или да са заявили такива площи в размер на не повече от 10 декара на една животинска единица.
Индикативните ставки на помощта и по трите схеми са: 29 лева на животно – за крави и биволици и 2 лева на животно – за овце-майки и кози-майки.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE