Прекратените договори за аренда се регистрират първо в службата по вписванията и после в земеделските служби

При прекратяване на договорите за аренда фермерите трябва да ги регистрират първо в службата по вписванията и после задължително в земеделските общински служби по места. Това е записано в последните промени към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които депутатите приеха на първо четене. Проектът урежда и дългоочакваната покупка на прилежащите дворове към старите ТКЗС-а (трудово-кооперативни земеделски стопанства), които са важни за фермерите предвид крайните срокове за депозиране на декларациите по член 69 и 70 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

До 31 юли земеделските производители трябва да декларират ползваните земи за следващата кампания, затова и тези промени се очакваха да влязат в сила по-рано. Ако законът бъди приет на второ четене до следващата седмица, той ще бъде обнародван в „Държавен вестник” най-рано през август. Целта е хората да имат яснота и навреме да декларират обработваемите земи да 2017 г.

Според законовите изменения всички собственици на сградите на старите ТКЗС-а могат без търг да кандидатстват за прилежащите терени с предимство, сочат промените.

Застроените и прилежащи територии, дори ако са извън границите на населените места, се оценяват по Закона за държавната собственост. Данъчната оценка се определя като земи в строителни граници и това се вписва изрично в оценката, гласят още промените.

При първата продажба задължително участват собственици на застроения имот или притежатели на имот, граничещ с продавания. В следващите търгове могат да участват и други заинтересовани лица, се посочва в закона.

В член 37 в от закона се изменят и други текстове, свързани с минималния брой отглежданите животни от биоживотновъди или фермери в преход, които ползват общинските пасища, мери и ливади. Стопаните трябва да имат по 0,15 животински единици на хектар – или поне 3 говеда на 2 дка.

Със закона се урежда и ползването на така наречените бели петна в общините, предоставяни от общините по член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Разпоредителните сделки с тези земи могат да се правят само ако две трети от членовете на общинските съвети одобрят тези продажби, гласи промяната.

Така дори 5-годишни договори за аренди ще се сключват при две трети мнозинство в общинските съвети.

Законът урежда и случаите на изключване на общински пасища, мери и ливади и използването им за неземеделски дейности.

Според промени пасищата могат да се изключват само при големи инфраструктурни проекти или проекти за пътища, строеж на далекопроводи и др.

Промяната на предназначението на общинските пасища, мери и ливади за нуждите на частни лица или фирми може да става само ако общината запази резерв от такива площи и са спазени всички закони, опазващи околната среда. След тази промяна на лицето ще бъдат учредени ограничени вещни права върху този имот.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE