През целия юни текат обсъждания по наредбите за подмярка 4,1 и 4,2 на селската програма

От втората седмица на юни министерството на земеделието е започнало общественото обсъждане на наредбата по подмярка 4.1.2 за инвестиции в модернизация по тематичната подпрограма за  малките стопанства. Приемът на проекти по тази подмярка ще премине през август и септември, като през юли ще бъде готова и наредбата. Това предвижда индикативният график на министерството на земеделието, фиксиращ сроковете за работа на тематичните работни групи и обществените обсъждания по всичките наредби, които тази година ще бъдат приети преди съответните приеми.

Графикът е предварителен, затова и администрацията си запазва промени, ако възникнат непредвидени пречки до края на годината.

Според този график от 19 юни ще се събере работната група по подмярка 4,2 за инвестиции в преработвателния сектор, за да подготви промените в наредбата, улесняващи кандидатстването при втория прием. Приемът е през септември и октомври, затова се работи с ускорени темпове, така че от първи юли да тече едномесечният срок за обществено обсъждане на промените. Самата заповед с бюджета, който ще бъде определен за втория прием, ще бъде разписана през август.

По отношение на подмярка 6,1 за  създаване на стопанства на млади фермери тематичната работна група ще бъде свикана до края на тази седмица, така че промените да бъдат готови до 26 юни, така че да бъдат пуснати за обществено обсъждане. Според графика заповедта за приема трябва да се обяви в последната седмица на юли. Самият прием е насрочен за периода от 28 август до 25 септември.

По подмярка 6.4.1 за инвестиции в неземеделски дейности подготовката започва в последната седмица на август и първата на септември, когато ще заседава тематичната работна група. През целия септември ще се работи по нормативната уредба, като за тогава е насрочен и комитет по наблюдение. През октомври ще се проведе общественото обсъждане, а заповедта ще излезе през ноември. Самият прием на проекти по тази мярка е насрочен за декември.

От средата на юли ще заседава Комитетът по наблюдение, който ще решава как да се прилага подмярка 7,3 за изграждане на широколентовата инфраструктура в селата. Общественото обсъжда за наредбата ще започне през втората седмица на август и ще продължи един месец до 11 септември. През септември ще излезе заповедта, така самият прием на проекти да стане през октомври.

Горе-долу в същия ред ще протече и приемът на заявления по общинската мярка за подпомагане на инвестициите и възстановяването на паметници от културното и природно наследство на селата по подмярка 7,6. Комитетът по наблюдение ще заседава в средата на юли, а общественото обсъждане на наредбата е насрочено от края на август до първи октомври. През октомври ще бъде разписана заповедта за приема, който ще продължи два месеца – ноември и декември.

От средата на юли започва работа и по трите горски подмерки от ПРСР 8,3 8,4 и 8,6 – предотвратяване на пожарите, за възстановяване на последствията от тях и за технологии в лесовъдство и технологии за преработка на горски продукти. Общественото обсъждане по тях ще протече целия август, а през септември ще бъде издадена заповедта. Приемът е за октомври и ноември.

На първи юли ще се учреди тематичната работна група, която ще работи по мярка 9 за учредяване на организации на производителите. Комитетъ по наблюдение ще протече през втората половина на юли, а общественото обсъждане на наредбата ще премине от средата на септември до средата на октомври. Заповедта за приема се очаква между средата на октомври и средата на ноември, а самият прием е насрочен за периода 15 ноември – 15 декември.

За мярка 14 хуманното отношение към животните общественото обсъждане на наредбата ще премине от средата на юни до средата на юли. Заповедта се очаква да бъде разписана до средата на август. Самият прием ще продължи от 15 август до края на третата седмица на септември.

По подмярка 16,1 за иновации – подкрепа и сформиране на оперативни групи в рамките на Европейския иновационен фонд. От първи до 15 юли ще се събере тематичната работна група, а през втората половина на месеца ще премине и Комитетът по наблюдение. Септември е общественото обсъждане на наредбата, а октомври се очаква заповедта за приема. От първи ноември до 15 декеври е приемът на проекти.

За подмерки 19,2 и 19,3 за действия по стратегиите и за сътрудничеството на воденото от общностите местно развитие по селата съгласуването на нормативие и общественото обсъждане ще преминат през целия юни. От първи юли е приемът по 19,3, а по 19,2 – през юли и август.

По текущите разходи и популяризиране на стратегиите на водените от общностите местно развитие подмярка 19,4 промяната на наредбата ще бъде през юни и юли. През целия август е общественото обсъждане, а приемът на проекти е през декември.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE