Преведени са още 40,5 милиона лева по обвързаната подкрепа за животновъди през тази година

Фонд „Земеделие“ продължава да превежда на животновъдите директните плащания за Кампания 2017 г., съобщиха от ведомството. До този момент са изплатени над 40,5 млн. лева на 11 864 земеделски производители. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) бюджетът е 14 752 815 лева, които са платени на 6 486 фермери. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) са преведени 2 957 972 лева на 264 стопани. Още 22 770 278 лева субсидии са разпределени между 5 573 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2017.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по схемата за месодайните говеда е 142 лв. Тя е определена със Заповед № РД 09-947 на министъра на земеделието, храните и горите от 12 декември 2017 г. Ставката за плащането по схемата за месодайни крави под селекционен контрол е 271,25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 217 лв. на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно. Ставката по схемата за млечните крави е 254 лв. на едно допустимо за подпомагане животно, съгласно заповедта от 12 декември.

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави или юници. Финансовата подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол се предоставя на фермери с най-малко 20 месодайни крави от една порода.

Третата схема – за обвързано подпомагане за млечни крави, е насочена към животновъди, които отглеждат в стопанството си над 10 глави добитък с цел производство на мляко.

Земеделските стопани, кандидатствали по трите схеми на обвързана подкрепа, трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE