Помощта за намаления акциз ще се доказва с фактури от 2017 до 2021 година

През следващите пет години от 2017 до 2021 година земеделските производители, които получават държавна помощ за покриване на част от акзица върху ползваните горива, ще получават накуп безвъзмездната помощ, като за целта трябва да представят фактури за ползвания газьол. Това гласят промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, които очакваха с нетърпение държавната помощ. През миналата година те не успяха да я продължат, затова тя влиза в сила с една година прекъсване. За целта годишно от бюджета се отпускат 84 млн. лв. С бюджет 2016 г. тези пари бяха гласувани, но тази година няма как да бъдат изплатени поради късното одобрение на помощта от Брюксел. Затова помощта ще бъда използвана от фермерите през следващата календарна година.

Действащата до 31 декември 2014 г. държавна помощ съществуваше като „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” и беше разработена съвместно от министерстватана финансите и на земеделието, се припомня в мотивите към закона. Тази помощ е съобразена с действащото европейско законодателство в областта на държавните помощи в селското стопанство.

При старата схема се използваха ваучери за горивото, но сега се обещава по-лесна процедура, която значително ще облекчи стопаните.

Предвижда се фермерите да подaват заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж.

С новите промени се вдигат и санкциите за фермери, които точат държавна помощ с фалшиви фактури или документи.

Според предложените промени земеделски стопани, които в нарушение на закона получат отстъпка от стойността на акциза върху газьола, се наказват с глоба от 2 хил. лв. до 5 хил лв. за фермери 5 хил. до 10 хил. лв. за фирми, кооперации и други юридически лица.

Кандидатите подават заявление по образец, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните. То се приема в общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие“ по регистрация на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица, в срок определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от и опис на фактурите за купено гориво и други документи съгласно утвърдения образец.

Максимално допустимото количество газьол, за който се възстановява

част от стойността на акциза, се изчислява според методика, която е позната на стопаните. За целта стопаните трябва да докажат обработваемите си площи или броя на отглежданите животни.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE