Площите в зеленчукопроизводството ще намалеят

Значими изменения в производството на зеленчуци не се предвиждат, като доминацията на вносната търговия ще се запази. Това се казва в доклад на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA.
По данни на министерството на земеделието и храните (МЗХ) се отчита спад на годишна база в производството на пипера с 2,8% и лек ръст при доматите с 4,2%. При площите се отчита намаление. При доматите то е с 3,6%, а при пипера с 12 процента.  Предвижданията на САРА за 2016 г. са производството на домати да достигне 120,2 хил.т., краставиците – 53,7 хил.т, а пипера – 62,5 хил.т.
Площите през 2017 г. ще бъдат намалени
Очаква се намалението на при доматите през новата година да достигне 2,9 хил. ха, а при пипера до 3,4 хил.ха. През декември се отчете разширяване на ножицата в цените на едро и дребно.
При доматите разликата в цената на оранжерийното производство и на крайните цени бе 35%, а при краставиците – 38 процента.
Още по-голяма е диференциацията между изкупните и цените нагоре по веригата. Разликата е между 2 и 3 пъти между изкупните и цените на дребно. Това се обяснява с мащабите на пазара, загубите на продукция поради малотрайността на продукта и покриване на различните рискове.
Засилване на ролята на оранжерийното производство 
От проведения ІІІ САРА Обзорен форум, участващите анализатори и специалисти се обединиха, че това производство е най-силно засегнато от икономическата среда и рамката на ОСП, потвърждавано от намалението на площите след 2007 г.
В следващите години ще нараства ролята на оранжерийното производство, което гарантира целогодишното предлагане, с високи добиви, на високи цени, с по-нисък производствен риск от климатични аномалии и предизвикателството, е в намаляване на разходите.
Зеленчукопроизводството трябва да бъде подпомагано приоритетно по ІІ стълб защото по І стълб, колкото и да се увеличават средствата, те ще остават пренебрежимо малки към разходите на единица площ.
В България хоризонталната форма на коопериране трудно ще започне да работи заради разпокъсаността, маломерността на стопанствата и техният ресурсодефицит. Подкрепа от страна на държавата за вертикалното коопериране и използване желанието на веригите да бъдат интегратори на производствения процес трябва да бъде стимулирано. Високите природни и пазарни рискове и естественото поведение на малките и средни производители, които доминират това производство, първо към намаляване на риска и след това към максимизиране на печалбата са в основата на стагнираното положение в сектора.
Какво става в Европа?
В повечето европейски страни се наблюдава дефицит между производството и потреблението на пипер. Това дава основание на Полската асоциация на производителите на пипер да настоява агроминистерстовото на страната да одобри въвеждането на продуктово наименование, което да бъде регистрирано в ЕС, за да могат да навлизат по-лесно на тези дефицитни пазари.
На проведения през декември 2016 г. Copa-Cogeca бизнес форум бе подчертано, че постигането на успех занапред, особено в сектора на плодове и зеленчуци, ще се дължи на иновациите, добавянето на стойност към продуктите и следването на потребителските тенденции. Като добър пример е посочено, създаването на полуготова салата, която отбелязва добър успех във Франция и навлиза на британския и испански пазари.
През 2017 г. се очертава засилване на започналите от няколко години тенденции на дигитализация на търговията на дребно. Все повече търговците ще прилагат електронни услуги и всякакви видове премии и отстъпки в цената на продуктите, за да привличат клиенти. Друга тенденция е стремежът за максимално бързо обслужване на клиентите, като се предвижда засилване на самообслужването и пазаруващите сами да си маркират продуктите.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE