Планира се драстично увеличение в цената на поливките

По времето на служебния кабинет ръководството на „Напоителни системи“ е предложило петкратно увеличение в тарифите за напояване през 2017 г., съобщиха зеленчукопроизводители. Планирано е тази година да се напояват 3,1 млн. дка, от които 110 860 дка са само с оризища.

Според разчетите на държавното предприятие тази година в земеделието ще бъдат подадени 296 066 кубически метра вода, от които само за оризопроизводителите 266 064 куб. м. Цената е изчислена въз основа на сегашните стойности на ел. енергията, като не са включени разходите за водата от язовири, стопанисвани от предприятието „Язовири и каскади“.

В проекта подробно са описани и разходите за напояване в клоновете на „Напоителни системи“ – „Видин“, „Мизия“, „Среден Дунав“, „Долен Дунав“, „Шумен“, „Черно море“, „Бургас“, „София клон“, „Струма-Места“. За всички те таксата за първа поливка ще бъде 10 лв. на дка, а за втора поливка – 2,80 лв.

При гравитачно доставяната вода цената на водата ще се калкулира върху 0,16 лв. за кубик.

При помпеното поливане водата от първо стъпало ще бъде 0,33 лв., от второ стъпало – 0,43 лв. и от трето – 0,51 лв. за кубик.

В клон „Марица“ таксата за първа поливка ще бъде 4,80 лв. на дка, а за втора – 2 лв. за дка. Оризопроизводителите също ще плащат по 4,80 лв. за дка.

За гравитачното напояване кубикът ще се плаща по 11 ст. При помпеното цената ще бъде 23 ст. за първо стъпало, а за оризопроизводителите – гравитачно – 20 ст. за кубик и 26 ст. за помпено.

В клон „Тополница“ цените на декар ще бъдат също 4,80 лв. за първа поливка и за ориз и 2 лв. – за втора.

Гравитачното напояване ще се калкулира по 9 ст. за кубик, а помпеното – по 20 ст.

В клон „Горна Тунджа“ таксата за първа поливка ще бъде 4,80 лв. на дка, а за втора – 2 лв. за дка. Оризопроизводителите също ще плащат по 4,80 лв. за дка.

Гравитачното поливане ще струва 18 ст. за кубик, а помпеното първо стъпало – 32 ст. Гравитачното за ориз ще се изчислява върху 22 ст.

В клон „Хасково“ таксата за първа поливка ще бъде 10 лв. на дка, а за втора – 2,80 лв. за дка. Гравитачното поливане ще струва 14 ст. за кубик, а помпеното първо и второ стъпало – съответно 27 ст. и 35 ст. за куб. м.

В клон „Средна Тунджа“ таксата за първа поливка ще бъде 10 лв. на дка, а за втора – 2,80 лв. за дка. Гравитачното напояване ще струва 14 ст. за кубик, а помпеното първо и второ стъпало – 31 ст. за куб. м.

В случай че „Напоителни системи“ започне да плаща ползваните води по издадените разрешителни за водовземане, които са разписани от Министерството на околната среда и водите, разходите за доставка на вода ще се увеличат с малко над 1 млн. лева, се посочва в обяснителните бележки на дружеството. Така напоителни системи ще вдигне разходите си до 12,9 млн. лв.

Поради тежкото състояние на вътрешнолокалната мрежа и каналите, годишно дружеството харчи около 810 хил. лв. за ремонти.

От друга страна дружеството не е в състояние да охранява съоръженията от грабежи, които годишно се измерват в милиони лева.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE