От утре влиза забраната за палене на сухи треви и храсти в националните паркове

От 1 април до 31 октомври е периодът, определен като пожароопасен в защитените територии на България. Министърът на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед, с която се забранява паленето на стърнища и сухи треви в защитените територии – изключителна държавна собственост. Това стана ясно по информация на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
В изпълнение на тази заповед, директорите на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и на националните паркове в защитените територии – изключителна държавна собственост, за които има изготвени планове за противопожарно устройство, ще трябва да предприемат всички необходими мерки за тяхното стриктно прилагане.
Защитени територии – изключителна държавна собственост, са националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан, както и резерватите и поддържаните резервати, които са общо 90 в цялата страна.
В туристическите зони трябва да се обозначат местата, на които е разрешено паленето на огън.
Заповедта на министъра е с цел предотвратяване на възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост – резервати, поддържани резервати и национални паркове.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE