Откъде идва нулевият ранкинг по мярка 6.3?

Над 140 проекта по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” са получили нулев ранкинг, научи Фермер.БГ. Една от причините да се случи това е ненормирани изисквания към земеделските стопани от аграрните институции.
Пример за това е нарастване на 2000 СПО от приоритетен сектор (плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури и животновъдство) и 140 нарастване на икономически единици от неприоритен сектор. По думите на засегнатите земеделци тълкуванията на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) се разминават с тези на Държавен фонд „Земеделие“.
„Според МЗХ и НССЗ след като имам 2000 нарастване на СПО в приоритетен сектор, моят проект отговаря на условията и получава точки, докато от фонда смятат, че след като имам някакви точки с неприоритетни култури, то получавам нула точки. Оттук идва нулевия ранкинг, но въпросът е, че ако аз разполагам с 20 дка зеленчуци и съм заложил на 7 дка пшеница за сеитбооборот, моят проект ще получи нула точки“, обяснява земеделски производител пред Фермер.БГ.
По думите на фермерите аграрните институции не дават пряк отговор, а само си „прехвърлят топката“.
„Ние пишем до МЗХ, те запитват фонда, оттам им връщат отговор и министерството го праща до нас. Накрая от ДФЗ пишат в официална кореспонденция, като отговор, че указанията за прилагане на критериите на ранкинга са закъснели и затова проектите няма да бъдат преранкирани“, разказват производители.
В този случай в писмо до фермерите от МЗХ, цитиращо фонда се казва:
„В Наредба 10 от 10.06.2016 г., законодателят е използвал съюза „и”, а именно: „.. при изчисление на СПО на земеделското стопанство към момента на кандидатстване са включени животни от приложение №7 и/или култури от приложение № 8 и планираното увеличение на стопанството съгласно избраната цел и изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2, изчислено в СПО, е изцяло с отглеждане на животни от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8”, както и в минималните изисквания, заложени в Приложение 9 към чл. 19, ал. 4 от същата наредба: „В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от приоритетните сектори..”, то приоритет по Критерий 1 ”Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури”” се присъжда само в случай на кумулативно изпълнение на посочените условия, а именно към датата на кандидатстване в стопанствата на кандидатите да се отглеждат животни от Приложение №7 и/или култури от Приложение № 8 и планираното увеличение на стопанството, изчислено в СПО, да е изцяло с отглеждане на животни от Приложение № 7 и/или култури от Приложение № 8“.
Във връзка с ранкинга в същото писмо пише:
„Поради кратките срокове за обработка на постъпилите заявления за подпомагане, определени в чл. 24, ал. 1 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г., големия брой постъпили и подлежащи на обработка заявления за подпомагане – 3753 бр., както и необходимостта от извършване на посещение на място на подадените заявления за подпомагане в рамките на стопанската година – 30.09.2016 г., ДФ „Земеделие” бе поставен пред необходимостта да изготви процедура и контролни листа, във връзка с прилагането на критериите за подбор, изцяло разработени, съгласно изискванията на Наредба № 10 от 10.06.2016 т. Постъпилите заявления за подпомагане бяха оценени, като тежестта по всеки от критериите за подбор е приложена и изчислена, съгласно методиката, разписана в Приложение 9 към чл. 19, ал. 4 от Наредба №10 от 10.06.2016 г. След приключване на оценяването бе изготвено класиране на подадените заявления за подпомагане и бяха определени кандидатите, попадащи в рамките на 120 % от наличния бюджет по подмярката, за които към момента е пристъпено към последваща обработка“.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE