Опростяване и модернизация са ключовите думи в новата ОСП

Десетата годишнина е една възможност да оценим как се е отразило членството на България в Европейския съюз(ЕС). Безспорно е, че Общата селскостопанска политика (ОСП) е крайгълъен камък на европейския проект от самото му създаване. Тя е променяна няколко пъти, за да отговаря на непрекъснато променящата се реалност.
Това заяви Бойко Благоев, ръководител „Информация и комуникация“ към Постоянното представителство на Европейската комисия (EК) в България по време на дебата „ОСП след 2020 – Изборът на България“, който се проведе в Пловдив и беше организиран от Института за агростратегии и иновации и фондация Интелиагро..

„Значителното намаляване на цените на селскостопанските стоки намаляха значително и увеличаването на пазарната несигурност, което продължава и в момента, доведоха до това, че ЕК започна дейност по модернизацията и опростяването на ОСП с един мащабен процес на консултации“, каза Благоев.
По думите му по този начин ще се позволи да се увеличат и полезните взаимодействия с 10-те приоритета на Жан-Клод Юнкер, както и целите за устойчиво развитие.
Според ЕК е необходимо да се изградят връзки между ОСП и много други политики на ЕС, защото тя няма как да бъде сама за себе си. В този процес трябва да се прояви амбиция, счита Благоев.
Модернизация и опростяване 
Модернизацията на ОСП ще включва промяната на посоката с цел насърчаване на знанията и иновациите в земеделския сектор и селските райони.
„Трябва да се справим със съществуващите пропуски в знанието. Да насърчим научно-изследователската и развойна дейност. Да се противопоставим на липсата на инвестиции, а също така да постигнем по-добро използване на интелигентни подходи и инструменти“, заяви Благоев. 
Според разчетите на ЕК опростяването ще включва подобряване на управлението, намаляване на административната тежест, като се използват нови технологични помени и се въвеждат ефективни от гледна точка на разходите инструменти. Също така ще има и по-голямо съсредоточаване върху резултатите.
„На този етап се забелязват три общи приоритета за действие“, отбеляза Благоев.
Първият е насърчаване на интелигентен и устойчив селскостопански сектор. Това трябва да стане чрез  подпомагане на устойчивостта на земеделските доходи, увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на позицията на фермерите във веригата на стойността.
Вторият приоритет е подобряване на екологичната и климатичната устойчивост, в отговор на необходимостта от засилване на действията срещу измененията на климата. Това ще стане чрез насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси и опазване на природата.
По думите на Благоев третият приоритет е укрепване на социално-икономическата структура в селските райони, като в това число се включва и обновяване на поколенията.
„Налице е необходимост от насърчаване на заетостта и растежа в селските райони, а също така и подобряване на достъпа до инфраструктурите и някои услуги, както и намаляване на териториалните несъответствия“, обясни Благоев.  
На 7 юли ще се представят резултатите от допитването, което беше проведено от Еврокомисията сред всички държави-членки. Самото съобщение на ЕК до Съвета на министрите и Европейския парламент относно модернизацията и опростяването на ОСП ще бъде представено до края на годината. В него ще бъдат събрани всички доказателства по изпълнението на ОСП до този момент.
Ще бъдат посочени изводите, поуките от реформата от 2013 г. и ще бъде посочена и важната оценка за това, къде има нужда от модернизация и опростяване.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE