Октомврийският прием по подмярка 4,2 ще ограничи изкуствено създадените условия

Не 10 или 20 процента, а цели 30 на сто от одобрените проекти за преработка на селскостопанска продукция през първия програмен период 2007-2013 г. са останали незавършени, което означава, че обещаните мандри или консервни цехове липсват, а парите не са усвоени. Това показва анализ на министерството на земеделието, представен на Синор.БГ по повод подготовката за втория и последен прием на подмярка 4,2 от ПРСР 2014-2020 г., насрочен за 20 октомври.

Данните от първия прием през 2015 година затвърждават тенденцията, при която някои от кандидатите регистрират нови фирми, само за да кандидатстват по подмярка 4,2 за преработка на земеделска продукция. Дори през 2015 година 30 % от сключените договори от първия прием са били на фирми, регистрирани в годината на кандидатстване – цели 58 договора. Именно затова министерството на земеделието промени критериите за оценка, така че с предимство да се ползват предприятията с поне 3-годишна история.

На форум в Пловдив експертите представиха основните положения в наредбата за прилагане на тази подмярка, които целят средствата по ПРСР да отиват в реалния бизнес.

Именно затова и цели 15 точки ще получават предприятия, които имат минимум 3-годишна история и които през миналия програмен период не са получавали европейско подпомагане по мярка 123 от старата ПРСР. С предимство ще се ползват и онези преработватели, които разкриват повече работни места. Отново по 15 точки ще се дават на компании, които имат минимум 5 или минимум 15 души персонал, поддържани постоянно през последните 3 години преди годината на кандидатстване.

Специално за да се ограничат изкуствено създадените условия, министерството въвежда и следното важно изискване – планираната продукция по технологичен проект следва да покрива 50 % от капацитета на предприятието, посочиха експертите.

За първи път през октомври се дава възможност и на признати групи или организации на производителите да получат предимство чрез критериите за подбор на проекти по подмярката.

Износителите на преработена продукция също ще имат преференции при оценката. Според наредбата 8 бонус точки ще получават фирми, при които между 2 и 10 % от приходите за предходните три финансови години са от реализиран износ или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти.

Десет точки ще се отпускат, ако износът е между 10 и 25% от цялото производство, по 12 точки ще се дават за износители, реализирали зад граница между 25 и 50 на сто от продукцията си. Най-много 15 точки ще получават преработватели с над 50 на сто износ от продукцията им.

Тази година приемът за първи път ще трае цели два месеца, така че стопаните да имат време да се подготвят и да изчистят проблемите по проектите, ако има такива. Кандидатстването ще става и през системата ИСУН, по която участват всички фирми, депозирали проекти по оперативните програми. Предварителното публикуване на контролните листа ще бъдат използвани при оценка на проектните предложения.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE