Окончателно: 98% е изпълнението на европрограмите за периода 2007-2013

За програмния период 2007-2013 г. България е усвоила почти 15 милиарда лева по оперативните програми, съфинансирани чрез структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, като общият процент на изпълнение е почти 98 на сто. По двете програми от земеделските и рибарския фонд отчетените средства от европейското и национално съфинасиране надхвърлят 6,1 милиарда лева, което е 98% от бюджета на двете програми. Това обяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова на среща с управляващите органи по програмите и партньорските организации.

При бюджет от 6, 068 млрд. лв. за първия програмен период по ПРСР България е усвоила 6, 004 млрд. лв., или 98,95% от бюджета. При рибарската програма усвояването е по-малко – 96 на сто от бюджета е отишъл за сектора и рибарските общини. Бюджетът е бил 163,7 млн. лв, от които са усвоени 157,2 млн. лв.

Според Крумова приносът на Структурните и Кохезионния фонд (СКФ) за социално-икономическото развитието на страната е безспорен. Съпоставени с общите бюджетни разходи на държавата в периода 2007-2013 г., средствата от европейските фондове са 9%, но те допринасят за 80% от публичните инвестиции. Значителна част от тях са насочени към изграждане на инфраструктура (транспортна инфраструктура – 20,5% от всички разходени средства; инфраструктура за води и отпадъци – 16,2%, местно  и регионално развитие – 18,8% от разходите, инвестиции в човешки капитал – 12,7%, инвестиции в развитие на бизнеса – 12,2%, иновации – 9% и др.). В периода са изпълнени 11 778 проекта.

Три пъти и половина е нарастването на обема на реализираните инвестиции в общините с от 10 000 до 20 000 жители с активно участие по европейските програми в сравнение с общините със слабо участие. С 35 на сто е увеличен броят на предприятията в големите общини, а със 70% – броят на инвестициите в селските общини. Предприятията в тях са се увеличи с 50 на сто.

Благоприятно въздействие се наблюдава при конкурентоспособността на българската икономика, която се изразява в увеличаване на експортния потенциал на предприятията. Друг положителен ефект, важен за икономиката, е приносът на СКФ за намаляване на безработицата.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE