Обсъждането на проекта на Закона за земеделските земи продължава до понеделник

През месец декември 2016 г. Министерство на земеделието и храните публикува проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). С промяната животновъди ще имат право да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. Общественото обсъждане на проекта продължава до 9 януари 2017 г.
Фермер.БГ припомня, че в проекта на закона е премахнато и изречението в проблемния за животновъди член 37в, ал. 2, с думите „пасища, мери, ливади и трайни насаждения“. А също така се създава и нов член – 37 ж, който определя условията и реда за кандидатстването.
В новосъздадения член има няколко важни дати. Споразуменията за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади се сключват и актуализират всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година.
Собствениците на пасища, мери и ливади декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите, като документите се подават в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.
Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени декларации по ал. 2 и заявления и по ал. 3, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 15 септември.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE