Няма място за притеснение от новите условия по Наредба 2

Новите правила и условия на Наредба 2, касаеща специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко и официалния им контрол, е вече факт, след като беше обнародвана в Държавен вестник ( ДВ, бр: 20, от дата 7.3.2017 г.). В интервю за Фермер.БГ д-р Георги Чобанов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ разясни кои са новостите, с които фермерите ще трябва да се сблъскат и съответно кои са новите разходи, които изникват за тях.
– Д-р Чобанов, какви са специфичните изисквания по наредбата и новите неща, които касаят животновъдите?
– Специфичните изисквания по Наредба 2 не са много по-различни от изискванията, които бяха по предходната наредба. На практика промяната в тази наредба се наложи на база на одита от страна на Европейския съюз (ЕС), във връзка с качеството на произвежданото и преработваното краве мляко в България. По-различното в тази наредба е това, че има една нова преоценка на фермите. Вече българската агенция по безопасност на храните със съответните областни дирекции по безопасност на храните посетиха голяма част от фермите. Направиха проби и на практика оцениха не само качеството на млякото, но оцениха и сградния фонд, наричан помещение за съхранение на мляко и самите възможности на съответната ферма и съответния фермер да произвежда качествено мляко.
– Ясни ли са резултатите от тази оценка?
– Фермите бяха разделени на 3 етапа за преценка. Първите ферми бяха с над 50 дойни крави, този етап приключи преди 5 месеца вече.  Така, че там има всички, които са получили незадоволителни резултати от пробовземането от самите преценки на фермите са получили предписания и вече са в света на неотговарящите ферми.
– А какъв е процентът?
– Процентът е от порядъка от над 10% неотговарящи ферми – не само по отношение на качеството на млякото, а и като цяло. Преди 2 седмици приключи 2-рия етап от 10 до 50 крави, но все още не сме направили статистиката, не мога да кажа точни числа, но мисля, че до края на месеца ще сме наясно със ситуацията. Независимо от това, че все още нямаме резултати, всичките ферми  при изчислените резултати, които не са постигнали нивото, което е необходимо за една ферма, са наясно с това, тъй като са уведомени от колегите от съответната ОДБХ и са получили предписание какво да променят конкретните работи, които трябва да изпълнят.
– Спрямо тези предписания, втората проверка се заплаща от самите фермери, нали така?
– Вече наредбата категорично и ясно казва, че е за сметка на бюджета на агенцията, но допълните мерки, които ще трябва да се прилагат за преценка, подобрението на млякото, допълнителните посещения – всичко това е за сметка на бизнес операторите и това нещо е разписано и в регламента за официалния контрол.
– Кои са другите разходи, предвидени по наредба, които падат върху фермерите?
– Самоконтролът от край време се заплаща от фермера. Когато един производител произвежда и продава мляко, което се реализира на пазара, то това мляко трябва да бъде изследвано и е необходимо да има поне 2 проби на месец, които трябва да се изследват.
– Нека кажем нещо и за животновъдите, които сега започват. Възможно ли е да кажем в какъв размер ще бъдат разходите им, заложени в момента по наредба?
– За новите фермери, разходите им не са по различни от тези  на действащите животновъди, по отношение на качеството на млякото. Схемата е абсолютно същата – трябва да се вземат проби, за да се изчисли качеството на млякото . Когато един нов животновъд започне да произвежда и излиза на пазара, трябва да мине официална оценка. Това означава, че първоначалната оценка ще бъде вземане на проби за сметка на агенцията, а оттам нататък той ще продължи да изследва млякото за собствена сметка или за сметка на мандрата, което е част от търговските взаимоотношения.
– Какви са другите новости в наредбата?
– Другото ново е, че досега млякото се изследваше за общ брой микроорганизми, общ брой на соматичните клетки и за енхибитори, като към момента освен това, ще се прави и изследване на млякото за физико-химичните показатели. Това се налага, защото в някои от случаите се изследва пастьоризирано мляко, което е прекалено хубаво, за да отговаря на критериите. Може да обобщим, че тези изследвания са с цел доказване качеството на млякото – да не е уводнено или пък манипулирано по някакъв начин.
– Тези разходи от кого се поемат?
– В зависимост от това на какъв етап е фермерът, разходите се поемат или от агенцията или от самия него.  Ако се касае за официален контрол, то те се поемат от агенцията; а ако се касае за самоконтрол или официален последващ контрол, тогава фермерът ще трябва да плати тези разходи. Другото ново е, че взимане на пробите, те се изследват в лаборатории по машинен метод, като целта е да се избегне субективния фактор и да няма съмнения, че пробата не е изследвана правилно или е манипулирана.
– Вие всеки ден сте с животновъдите, имате ли наблюдения как те приемат новостите?
– Аз се срещам с много животновъди, но не са само говедовъди, така че конкретно как се приемат не мога да ви кажа, не съм разговарял наскоро по този въпрос с тях. Искам да отбележа обаче, че няма съществени разлики в това, което трябва да правят. Ако фермерите са очаквали да имат облекчение и млякото да не се изследва, това няма как да стане, защото законодателството е действащо и няма да бъде променено в тази посока. От друга страна се опитахме максимално да облекчим процеса за самите животновъди. При всички случаи ще има затягане на положението, защото потребителите искат да консумират качествени храни, които трябва да се правят от качествени и най-вече безопасни суровини.
– Можем ли да откроим облекченията?
– Това, което се опитваме да направим е софтуер, който да изчислява автоматично резултатите от последвалите проби на млякото, тъй като това е трудоемко и трябва да се прави всеки месец. Отделно това, което искаме да направим е да самото вземане на пробите да става по хартиена технология и съответно да премахнем този процес, който от една страна забавя самия процес, а от друга налага повече хартия. Процесът е описан и остава единствено да бъде въведен.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE