Няма да променят критериите по мярка 4.2

Няма да променят заложените критериите за подбор на проектите и тяхната тежест по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Това съобщиха от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, участници в работата на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).
На 9 август 2017 г. в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се проведе работна среща за обсъждане на приоритетите по подмярка 4.2. Срещата бе инициирана в резултат на изразени становища относно необходимостта от промяна на критериите за подбор по подмярката в рамките на проведено заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР на 20 юли 2017 г.
Основна тема на дискусия в рамките на работната среща бе намаляването на тежестта на критерий за подбор „Инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори„. Мнозинството от присъстващите представители на бранша изразиха несъгласие с предложената промяна в критериите за подбор на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, гласувани от Комитета за наблюдение.
Въпреки желанието на бранша, критериите няма да се променят, с оглед своевременно стартиране на прием на проектни предложения по подмярката.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE