Ново изискване в арендните договори – заявявате,че няма да палите огън в пасища и ливади

Министерството на земеделието предлага нови законови мерки за ограничаване на палежите в горите. С изменения в те се въвежда строга забрана за паленето на огън и за извършването на палежи в пасищата, мерите и ливадите. Въвежда се и разрешителен режим за почистването на пасищата в периода, определен като пожароопасен за съответната област.

Ако примерно през юли или август вие разчиствате с техника и машини терените в планинските зони, длъжни сте да уведомите писмено областната дирекция по „Земеделие”, като изпратите и копие до районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението.”.

При неизпълнение на тези задължения се предвиждат и сериозни санкции за нарушителите. Между 1 500 и 6 хиляди лева ще бъде глобата за палене на огън или за пожари в пасищата, мерите и ливадите.

Между 500 и 5 хил. лева ще бъде наказанието за ползвател на пасища, мери и ливади, който не е уведомил писмено областната дирекция „Земеделие” и службата по пожарна безопасност.

При повторно нарушение глобата скача от 2 хил. до 12 хил. лв.

За да има отговорност и от страна на притежателите на земя, се въвеждат промени и в Закона за собствеността на земеделските земи.

С тях арендаторите се задължават при подписването на споразумения за ползване на земи от държавния и общински фонд да декларират, че няма да нарушават забраните за опазване на земеделските земи.

При доказано нарушение на тази декларация всички арендни/наемни договори на лицето се прекратяват едностранно и без предизвестие от директора на областната дирекция „Земеделие” – за земите от държавния поземлен фонд, съответно от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд.

В рамките на една година след нарушението фермерите няма да се допускат до търгове за разпределение на общински и държавни пасища, мери и ливади.

Поводът за въвеждането на тези мерки са огромният брой пожари, възникнали през миналата година, при които са засегнат над 61 000 дка горски територии и многократно повече земеделски имоти. Най-сериозни щети са отчетени в областите Хасково, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Ямбол и Сливен.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE