Нова наредба за лозовите насаждения влиза в сила от средата на юни

От средата на месец юни влизат в сила новите условия за издаване на разрешения за засаждане на лозя. В края на миналата седмица беше обнародвана Наредба № 9, уреждаща Разрешителния режим за лозови насаждения, приложим след 31 декември 2015 г. влиза в сила на 15 юни 2016 г.
Изключение прави Глава трета от Наредбата, която урежда издаването на разрешения за нови лозови насаждения и влиза в сила от деня на обнародване на Наредбата – 3 юни (петък). Разрешението за нови насаждания дава възможност да бъдат засадени нови лозови насаждения, когато производителят не разполага с права на засаждане, които да преобразува и няма стари лозя за обновяване.
Заявления за издаване на разрешения за нови насаждения се издават всяка година за площ, представляваща 1 % от общата площ на засадените лозя в страната към 31 юли на предходната година. Подават се в рамките на фиксиран със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ срок и след приключване на приема, в зависимост от това дали определената за предоставяне площ е достатъчна за одобрените заявления, се издават разрешения за всички одобрени площи или пропорционално за част от тях. Издаването на разрешенията за ново засаждане се извършва до 1 август.
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE