На какви цени се търгува брашното

През анализирания период средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко повишение спрямо предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна. Това стана ясно от данни на оперативния анализ, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите.
Средната цена на едро за страната през последната седмица е 0,79 лв./кг, с 2,6% по-висока в сравнение с предходния седмичен период. По области цените са в диапазона от 0,60 лв./кг до 1,06 лв./кг, съответно в Стара Загора и София. В осем от областните центрове, където е отчетено предлагане на продукта на едро, се наблюдават разнопосочни колебания на цените спрямо предходния седмичен период, в границите от -1,3% – Кърджали,  до 6,8% – Плевен.

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,04 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО), без седмично изменение по области.
Предлагането на продукта в ГТВ е в ценовите граници от 0,95 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, до 1,09 лв./кг – Пловдив, а в ДТО – от 0,95 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, до 1,15 лв./кг – Разград.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Разград – 0,14 лв./кг. В три области цените на продукта в ДТО са с до 0,06 лв./кг във Варна по-ниски от тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,25 лв./кг – за по-малките магазини, като за ГТВ, той е най-голям в Пловдив – 0,44 лв./кг, а за ДТО във Враца – 0,49 лв./кг. В област София цените на дребно на брашното за ГТВ са с 0,07 лв./ а за ДТО с 0,03 лв./кг под тези на едро.

Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE