Най-големите субсидии за инвестиции при първия прием по 4,1 са одобрени в Пазарджишко, Софийско и Пловдивско

Две години и половина след първия прием по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделски стопанства от селската програма (ПРСР2014-2020) фонд „Земеделие“ е готов с анализа си за ефекта от прилагането на тази мярка в страната. Помним как през юни 2015 г. във фонда бяха подадени 3 362 заявления с искана субсидия, надхвърляща 1,2 млрд. лева, при обявен от държавата бюджет само за 150 000 000 евро, или 293 370 000 лв. Година по-късно този бюджет беше увеличен с още 14 851 200, 01 евро (29 045 976,98 лв), като се допуска наддоговаряне с условна клауза на проекти извън бюджета по приема до левовата равностойност на 49 455 360, 00 евро ( 96 724 793,09 лв.).

След ранкинга на проектите окончателно през септември 2017 година от фонда обявиха, че са сключени 939 договора с одобрени инвестиционни разходи в размер на 603 183 859,55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779 453.14 лв.

От анализа е видно, че най-големите субсидии са изплатени в три от областите – Пазарджик, София и Пловдив. Въпреки че в Пловдив одобрените проекти са най-много 76, одобрената за тях субсидии са доста под тези на останалите две области – 27,8 милиона лева. В същото време за 53-те сключени договора в Пазарджико субсидиите са в размер на 30,9 млн. лв. На второ място е област София, където са одобрени 67 проекта с размер на субсидията от 28,3 лв. лв.

Големият плюс е, че в областта на плодовете и зеленчуците активността е доста висока – одобрени са 393 договори с размер на исканата субсидия, надхвърляща 37,34% от общата субсидия.

Най-активни са в Бургаско, където има най-много одобрени проекти 9,16% от подадените, или 36. Като размер на одобрената субсидия обаче лидер е Пловдивско с 9,9 млн. лв., което е обяснимо заради развитото зеленчукопроизводство в региона. Изненада обаче е София-окръг, където одобрената субсидия е в размер на 9,8 млн. лева. На трето място е Хасковско – с 9,2млн. лв.

Подобна е ситуацията и при животновъдството. Броят на подписаните договори за подпомагане е 332, или 35,36% от общия брой на сключените договори. Одобрената субсидия е в размер на 150 582 570.07 лв., което прави 41,17% от общата одобрена субсидия за целия прием.

Според данните най-много проекти 30 са разписани в Плевенско, но стойността на техните субсидии е за 6 милиона лева. В същото време в Софийска област подадените проекти са 29 за двойно по-голяма субсидии – 12,9 млн. лв. Следва Пловдивско с 12,6 млн. лева за 28 договора и Благоевградско с 11,4 млн. за 15 договора.

При етерично-маслените култури са одобрени 84 договора, съставляващи 8,95% от общия брой подписани договори. Договорената субсидия е в размер на 23 560 347.52 лв., което представлява 6,44% от общо одобрената субсидия за целия прием.

Най-много са договорените проекти в области Пловдив и Стара Загора – по 14. Одобрените субсидии по тези договори надхвърлят 2,5 млн. лв. за двете области.

Има и още 14 проекта с комбинирани инвестиции в един и повече приоритетни области. Субсидиите по тези проекти са близо 3,7 млн. лв.

Над 51,3 милиона лева са субсидиите по 116-те одобрени проекти, които са извън приоритетните области. Става въпрос за инвестиции в зърнобази, фуражни складове и др. Най-активни са били в Хасково, Монтана, Враца и Ловеч, където ще бъдат отпуснати най-много субсидии.

Значителен е делът на подпомагането и за биопроизводителите. Одобрените проекти са 404 с одобрени субсидии на стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената субсидия.

Най-много одобрени проекти като брой, свързани с биологично земеделие има в област Хасково – 38 с обща стойност на заявената субсидия 11,7 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник – по 1 брой със стойност на заявената субсидия съответно 351 027 лв. и 54 906 лв.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE