Наглостта да вземаш евросубсидии за неработещи предприятия

Проверките по разходването на средствата от старата програма за развитие на селските райони, която нормативно приключи през 2013 г., доказват, че немалка част от кандидатите са лишени от всякакви задръжки и най-безцеремонно точат евросредства, без да се страхуват от наказания. Последните проверки на фонд „Земеделие“, извършени от януари до май 2016 година, показват удивителна повторяемост в нарушенията, сякаш проектите са изработвани „на конвейр“.

Според законодателството до три години от изплащането на субсидиите по одобрените проекти кандидатите трябва да изпълняват точно бизнес плановете си, в противен случай губят безвъзмездната помощ. Повечето от нарушенията обаче сочат, че „бизнесът“ по тези проекти е фалшив или пък че изобщо го няма.

Самото ръководство на фонда неотдавна изнесе стряскаща статистика, от която се видя, че за шест години от 2011 до 2016 година в прокуратурата са дадени за проверка 538 сигнала, разкрити от инспектората на фонда. Само да припомним, че подобни сигнали винаги са подплатени с доказателства и предполагат сериозни отклонения от прилагането на програмата, за които се полагат и съдебни наказания.

До този момент обаче осъдени нарушители имаме само по по два от проеките на старата селска програма.

Инспекторатът на фонда обаче продължава с проверките, които от своя страна неотлъчно показват едни и същи нарушения – неработещи предприятия, фалшифициране на документи, строеж на вили за лично ползване, маскирани като къщи за гости.

Неотдавна от фонда бяха изнесени нови данни за 15 проекта, чието изпълнение е напълно фалшиво, а парите са взети за дейности, които реално не се изпълняват.

Синор.БГ отправи запитване за повече подробности по тези нарушения, на които от фонда дадоха по-подробна информация.

По мярка 121 за ,,Модернизиране на земеделските стопанства“ нарушения са открити при шест проекта. Те включват доказано нефункциониране на изградената инвестиция, както и неизпълнение на поетите ангажименти за отглеждане на необходимия брой животни. Налице са и съмнения за представяне на документи, данни и декларации с неистинско съдържание и неотговарящи на действителността.

По други два проектите за модернизация е установено, че единият обект не функционира по предназначение, а по другия е констатирано неизпълнение на договорно задължение след плащане.

Подобни проблеми са установени и при три от проектите за преработка на селскостопанска продукция по мярка 123 ,,Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, където отново има проекти, дадени на прокуратурата, съобщиха за Синор.БГ от ведомството.

Отново в два от случаите имаме предприятия, които не действат по предназначение, а в третия има съмнение за наличие на подправени или фалшиви документи.

По мярка 311 за ,,Разнообразяване към неземеделски дейности“ контролните проверки показват нередности при един проект, свързан с туризъм, където средствата отново не са отишли по предназначение.

По мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ към момента при проверките е  установено, че в две къщи за гости стоят като паметници и не действат според бизнес плановете.

Подобни нередности са отчетени и по по мярка 313 за ,,Насърчаване на туристическите дейности“, където две от сдруженията с нестопанска цел са изградили обекти, без да се използват по предназначание.

По мярка 321 ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ е констатирано, че едно сдружение с нестопанска цел (с предмет изграждане на център за информационни услуги) в мониторинговия период не функционира по предназначение.

С други думи, почти навсякъде кандидатите си позволяват да подготвят мними проекти, но които впоследствие не се превръщат в ефективен бизнес, както се очаква от това еврофинансиране.

Остават открити въпросите защо тези нарушения се повтавят като „копи-пейст“ при разходването на средствата от еврофондовете и защо прилаганите в България  санкции нямат онзи санкциониращ ефект, който би пресякъл повторяемостта на тези провинения.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE