Наближава крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по 6.3

Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно

До петък, 12 август, могат да се подават заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФЗ.

 ДФЗ подпомога малките земеделски стопанства със стартова помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро.
Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Целият бюджет на финансовата помощ по подмярката за приетите заявления в периода на приема е в размер на левовата равностойност на 30 000 000 евро.
Източник: fermer.bg

 

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE