МЗХГ със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка по подмярка 4.2 в ИСУН

Във връзка с  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и установени пропуски в документите за актуалния електронен прием, МЗХГ публикува на страницата на ИСУН 2020 Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка по подмярка 4.2 в ИСУН. За момента няма коригирана или допълнена документация. 

Със заповедта може да се запознаете тук :

Zapoved_procedura_M_4.2_26.02.2018

Екипът на Интелект Консулт Плюс-ЦМ ЕООД

  • Адрес: 1784 гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
  • Webmail: office@intellect-consult.com
  • Website: www.intellect-consult.com
  • Офис телефон: 02 441 47 46
  • Офис телефон: 0884 12 35 72
  • © 2018 Всички права запазени. Позоваването на Интелект Консулт Плюс ЦМ ЕООД е задължително!
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE