Леки колебания в цените на яйцата

Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица. Изключение прави средната цена на дребно на яйца – размер L в по-малките магазини, при която се отчита леко повишение, съобщават от агроминистерството в седмичния си ценови анализ.
Цените на едро на яйцата с размер М на тържищата в страната варират от 0,18 лв./бр. (Варна, Велико Търново и Русе) до 0,22 лв./бр. (Смолян).
Седмични изменения на стойностите се наблюдават в четири области – повишение с 0,01 лв./бр. в Кърджали, Сливен и Стара Загора и понижение с 0,01 лв./бр. във Варна. Средната цена за страната се запазва на ниво от 0,20 лв./бр.
Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в големите търговски вериги (ГТВ) остават съответно 0,25 лв./бр. и 0,28 лв./бр.
Яйцата – размер М се предлагат в ГТВ на цени от 0,21 лв./бр. до 0,28 лв./бр., като седмична промяна на стойностите се отчита в четири области – повишение в рамките на 0,01 – 0,02 лв./бр. (София).
По области, цените на яйцата – размер L в големите супермаркети са в границите от 0,23 лв./бр. (Смолян) до 0,30 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана, Русе и София), като изменения на седмична база се отчитат в три области – понижение с 0,01 лв./бр. в Добрич и Шумен и повишение с 0,01 лв./бр. в Русе.
Средно за страната, цената на яйцата – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 0,22 лв./бр., като стойностите по области варират от 0,21 лв./бр. до 0,26 лв./бр. Седмични ценови изменения се регистрират само в Силистра и Шумен – съответно увеличение с 0,01 лв./бр. и намаление с 0,01 лв./бр.
По области, яйцата – размер L в по-малките магазини се търгуват на цени от 0,22 лв./бр. (Добрич) до 0,28 лв./бр. (София), като седмична промяна на стойностите се регистрира само в две области – повишение с 0,01 лв./бр. в Разград и с 0,02 лв./бр. в Шумен.
В резултат, средната за страната цена на яйца – размер L в ДТО нараства с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,25 лв./бр.
През наблюдавания период цените на дребно на яйца в големите супермаркети са средно с 0,03 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти и при двата размера.
Най-голяма разлика в тази посока се наблюдава за размер М в Разград и Русе – 0,06 лв./бр., а за размер L – в Благоевград, Кюстендил, Русе и Търговище – също 0,06 лв./бр.
Разликата между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,05 лв./бр. за ГТВ и 0,02 лв./бр. за ДТО, като е най-голяма за големите супермаркети в Русе – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини – във Враца и Монтана – 0,06 лв./бр. В Смолян цените на дребно в по-малките магазини са с 0,01 лв./бр. по-ниски от тези на едро за областта.
Като цяло, към края на изтеклия месец февруари 2017 г. средните цени на яйцата по веригата на предлагане са без промяна спрямо нивата отпреди един месец. Единствено при цените на яйцата – размер L в ДТО се отчита леко повишение с 0,01 лв./бр.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE