Късите вериги: Същност и приложение у нас

Селското стопанство продължава да бъде един от най-динамичните сектори у нас. Провокирани от много фактори земеделците непрекъснато търсят начини да повишат своите добиви или да подобрят своето производство. 
Преди година по-активно се заговори за късите вериги, въпреки че те винаги са били атрактивна тема за фермерите, които искат да намерят своя пазарна нисша. Повишавайки доходите на земеделците, късите вериги могат да заемат важна икономическа роля.
Кога една верига е „къса“?
Верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние от полето до чинията или по-просто когато има намален брой посредници между производителите и потребителите. Счита се че късите вериги са най-подходящи за земеделците, които отглеждат и произвеждат биологични продукти, както и за дребни и средни земеделски производители, които имат ограничени възможности за участие в конвенционалните търговски вериги, но могат да бъдат много ефективни при директните продажби.
При т.нар къси вериги водеща роля играе контакта на самия производител с крайния клиент. Това е така тъй като при презентирането на продукта, земеделецът може да придаме допълнителни характеристики към автентичността на продукта, който предлага.
Видове къси вериги
Съществуват няколко вида къси вериги. Те могат да бъдат:
– Директни продажби от индивидуални производители и микро преработвателни предприятия, производители на собствена суровина;
– Колективни директни продажби;
– Партньорства между производители и потребители.
Най-пряката форма на продажба е директната. Това е връзката между фермер и клиент. Продажбите могат да се осъществяват на място във фермата, мобилна доставка от фермата на клиентски адрес и т.н.
При колективните директни продажби принципът е същият като при директните, но тук вече става дума за обединение на фермерите, предлагащи по-голяма като количество, обща продукция. Тази суровина може да се продава съвместно на фермерски пазари, кооперативни пазари, хранителни кооперативи, онлайн магазини и други.
Какви са ползите?
Ползи от късите вериги на доставка са както социални и икономически, така и екологични. При използването на подобна нисша, потреблението в по‐кратки срокове се отразява положително върху здравето на консуматорите, тъй като се съхранява в по‐голяма степен витаминния състав и хранителната стойност на продуктите. От друга страна земеделците получават по-справедлива цена за своите продукти.
Според Гергана Кабаиванова, управител на фондация „LocalFood.bg“, късите вериги са от особено значение за малките фермери.
„Като модел за къси вериги, фермерските пазари, съборите и фестивалите, на които се предлагат храни от местни производители, са важни, защото стимулират сдружаването на микро бизнеса. За момента този начин на споделяне на общи ресурси и капацитет е най-успешен за устойчивостта на малките фермери и занаятчии. Заедно с това директната връзка с клиентите дава възможност за изграждане на доверие и автентичност на производителя, за гъвкаво предлагане на нови продукти и технологии. Затова смятам, че фермерските пазари трябва да се стимулират от държавата, но помощта е нужна на производителите, а не на общините, както се тиражира в последните дни“, коментира тя пред Фермер.БГ.
Субсидират ли се късите вериги? 
За подкрепа и в полза на малките стопанства и дребните производители, желаещите директно да предлагат продукцията си на пазара, трябва да се регистрират по Наредба 26. Според фермерите наредбата по-скоро ги ограничава, отколкото помага, заради различните изисквания, заложени в нея, като търгуването с местни продукти на територията на областта на стопанството и на една съседна.
Конкретната мярка, която най-вече е насочена към подпомагане и стимулиране на късите доставки на храни по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., е мярка 16 „Сътрудничество“. Приемът по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по индикативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), е заложен за месец ноември 2017 г.
По линия на ПРСР могат да бъдат използвани и други инструменти – създаване на групи производители, ЛИДЕР, схеми за качество на селскостопанските продукти и храни, основни услуги и обновяване на селата в селските райони, инвестиции в материални активи, трансфер на знания и информационни дейности, консултантски услуги и управление на земеделски стопанства и услуги по заместване в стопанствата.
В началото на месец март 2017 г. УС на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди 100 000 лева финансов ресурс по схема на държавната помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни” за тази година. По схемата е възможно възстановяване на 50% от извършените разходи за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за осъществяване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
Прави ли се нещо реално?
През изминалата година се проведоха две събития, с акцент към късите вериги. В началото на 2016 г. се състоя конференция на тема “Фермерските храни”. В рамките й експерти от редица организации представиха проектоправилник за функциониране на един фермерски пазар и още, какво точно включва понятието фермерски храни, как трябва да бъдат организирани пазарите, чия трябва да е основната грижа за това.
В средата на годината Националната програма за обучения на тема „Бизнес работилница за местни храни“, част от проекта „LocalFood.bg – инкубатор за стартиращи микро бизнеси в областта на храните и катализатор за промяна“ проведе обучение за фермери в шест областни града на страната. Събитието бе безплатно, а експертите обясниха стъпките за развитие на местен бизнес за храни, като отново акцентира върху късите вериги.
От края на месец юни 2017 г. до началото на месец ноември 2017 г., всяка сряда, се организира изложение на качествени фермерски храни пред МЗХГ. Инициативата е на Фондация „Биоселена“, а проектът носи името „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“. На фермерския пазар се представят разнообразни храни, произведени от семейни ферми и малки производители, регистрирани по Наредба 26 и биосертифицирани.
По думите на Гергана Кабаиванова късите вериги намират приложение у нас.
„Късите вериги не само имат приложение у нас, но и история, традиция. Реално те не са нищо повече от това, което до преди 20-30 години се е наричало просто „пазар“ и гръбнак на нашата икономика. Потенциалът на т.нар „къси вериги на продажба“ се корени в развитието на микро бизнеса у нас. А последните икономически анализи показват, че общо за всички отрасли той представлява 1/4 от пазара с 377 000 предприятия и най-голям брой заети лица – 1 221 000 души. От тук можем да си направим извод, че късите вериги имат огромно икономическо и социално значение и тенденцията е да се разрастват като брой и да се подобряват като устойчивост на пазара“, заключи експертът.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE