Крайният срок за подаване на документи за обвързано подпомагане наближава

Земеделци, кандидатстващи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци (оранжерийно производство), трябва да подадат декларации по образец и да предоставят документи, доказващи минимални добиви и реализация на произведената продукция.  Стопаните могат да подават документи до 31 януари 2017 г.
Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител, както и копия на описаните документи се представят в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.
Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE