Какви количества земеделски култури е изнесла страната ни

От началото на настоящата пазарна година до момента, през пристанищните терминали във Варна и Бургас, са изнесени 35,2 хил. тона пшеница и 6,5 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран. Това стана ясно от данни на оперативния анализ за земеделските култури, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени култури по морски, речен и сухоземен път, през периода юли 2016 г. – март 2017 г. от страната са изнесени общо 3 884,3 хил. тона пшеница, 279,3 хил. тона ечемик и 489,7 хил. тона рапица. В сравнение със същия период на предходната година, експортът на пшеница и рапица се увеличава съответно с 35,3% и 69,6%, докато този на ечемик намалява с 33,4%.

За поредна седмица износът на пшеница, ечемик и рапица по морски път остава в застой. По оперативни данни, общото количество експортирана пшеница от началото на пазарната 2016-2017 година до момента възлиза на 1 571,6 хил. тона, което е със 7,7% по-малко спрямо същия период на предходната година.
При експорта на ечемик през порта е налице по-значителен спад на годишна база – с 88,3%, до 17,4 хил. тона, докато този на рапица бележи ръст от близо три пъти, до 216,5 хил. тона.
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 11.06.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.
Според предварителни данни на НСИ, за периода от началото на пазарната 2016/2017 година, месец юли 2016 г. за пшеница, ечемик и рапица и м. септември 2016 г. за царевица и слънчоглед, до м. март 2017 г. в страната са внесени – пшеница – 22,7 хил. тона, ечемик – 15,7 хил. тона, рапица – 32,2 хил. тона, царевица – 107,1 хил. тона, от които 72,6 хил. тона само през м. март, и слънчоглед – 167,5 хил. тона. 
При всички от основните зърнени и маслодайни култури се наблюдава увеличение на импорта спрямо съответния период на предходната маркетингова година – от 10,9% при пшеницата до над четири пъти при царевицата.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE