И ползватели на ферми ще уведомяват за нови животни за 3 дни

Три са дните, в които собственик или ползвател на животновъден обект трябва да информира ветеринаря, който обслужва обекта, ако има новородено или закупено животно. Това предвижда проект за промяна на Наредбата за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на ЕС, изготвен от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Заедно с това уведомяването за смърт на животно трябва да става незабавно, а едно денонощие е срокът, в който ветеринарят трябва да бъде известен за транспортирането на животно, промяна на собствеността върху него или клане за лична консумация.
Според промените в наредбата вече няма да е необходимо хората, които участват в идентификацията на животните, да са преминали специален обучителен курс, организиран от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).
Друг акцент в новата наредба, че при липса на нужната квалификация собственикът  на животновъден обект трябва да намери човек, който да отглежда животните и да сключи договор с него. В текста става ясно, че тези, които нямат специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да имат документ за професионална квалификация от обучаваща институция.
Проектът уточнява и някои дефиниции. Сред тях са собственик и ползвател на животновъден обект. Според определенията, дадени в текста, собственик на такъв обект е лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол. Ползвател е всяко физическо или юридическо лице, което има право да използва възмездно или безвъзмездно обект или инсталация, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, които не са негова собственост.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE