Инспекцията по труда започна проверки в сектор Растениевъдство

Сектор „Растениевъдство“ за 2017 г. е сред икономическите дейности, които са идентифицирани като рискови както по отношение на безопасността на труда, така и по спазването на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – относно възникването и прекратяването им, работното време, почивките и отпуските, заплащането на труда. Това съобщиха от ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) за Фермер.БГ.

 

Принудени ли са фермери от ИА ГИТ да сключват еднодневни трудови договори?

 

Във връзка с това инспекцията планира засилен контрол на икономическата дейност в цялата страна. Интензивността на проверките по области е съобразена със сезонността на културите, които се отглеждат на тяхната територия, а засиленият контрол ще бъде целогодишен, обясниха още от ИА ГИТ.

За първото тримесечие на годината са извършени почти 500 проверки в отрасъл „Растениевъдство“, при които са констатирани 2130 нарушения. От тях 1190 са свързани с осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, а 920 – по отношение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 19.
За сравнение за първото тримесечие на 2016 г. в отрасъла са извършени 340 проверки, при които са установени 1380 нарушения. От тях, свързаните с безопасността на труда, са 820, а с трудовите правоотношения – 560. Случаите на работа без сключен трудов договор са също 19, но при по-малък брой проверки.
По отношение на осигуряването за безопасност и здраве при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност, следвани от свързаните с обезопасяване на работното оборудване и технологии.
От нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, най-често не се договарят всички задължителни клаузи в трудовия договор, регламентирани в чл. 66 от Кодекса на труда – като място на работа, размер на основното и допълнителни възнаграждения с постоянен характер, продължителността на работния ден, датата на сключване, времетраенето, размера на платения годишен отпуск и т.н.
Наетите трябва да знаят, че при нарушаване на правата им договарянето писмено на условията по договора могат да им помогнат да потърсят защита от ИА ГИТ или съда. При забавени или неизплатени възнаграждения например, те могат да претендират само за сумите, договорени писмено в договора. Върху писмено договорената работна заплата се определя и размерът на обезщетенията по Кодекса на труда. Времетраенето на договора определя дали е срочен, или безсрочен и т.н.
През 2016 г. контролът в сектора също беше интензивен. Контролните органи на ИА ГИТ са извършили през м.г. над 3900 проверки в отрасъл „Растениевъдство“, което е ръст с 50% спрямо 2015 г. Трябва да се има предвид, че проверките обхващат всички земеделски стопани, не само правоимащите да използват новия вид еднодневни трудови договори. Констатираните нарушения са около 13 500. От тях 8500 са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и около, а 4960 – с трудовите правоотношения – възникване, работно време, почивки и отпуски, заплащане на труда и други.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE