Индикативен график за директните плащания за Кампания 2017

Министерство на земеделието, храните и горите публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година.

До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.

От МЗХГ напомнят, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.

Графика е както следва:

Схема за преразпределително плащане (СПП) – от 20 до 30 март

Схема за зелени директни плащания (ЗДП) – от 10 до 30 април

Схеми за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци (СП, СЗ, СЗо и др.) – от 10 до 30 март

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) – от 20 до 30 април

Схема за единно плащане на площ (СЕПП) – окончателно плащане от 20 до 30 май (оторизацията по предварителен слой е извършена през месец Декемеври 2017 г.)

Специално плащане за култура – памук от 10 до 20 май

Схема за млади земеделски стопани (МЗС) – от 1 до 10 юни

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС) – от 20 до 30 юни

Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) – втори транш – от 20 до 30 януари (По Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, необвързана с производство (ПНДЖ 3) е  извършено плащане на първи транш, в периода 20-30 Януари ще се оторизира втори транш по схемите)

Схема за преходна национална помощ за за овце-майки и кози-майки, необвързана с производството (ПНДЖ3) – втори транш – от 20 до 30 януари

Схема за преходна национална помощ за тютюн от 10 до 20 април

*Агроекология и климат – мярка 10 (ПРСР 2014-2020) от 20 март до 30 май

*Биологично земеделие – мярка 11 (ПРСР 2014-2020) от 1 до 30 април

* Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 от 1 април до 10 юни

(*Плащанията по Мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“ и 214 „Агроекологични плащания“ се извършват по отделните направления в определените периоди за оторизация.)

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ от 1 до 10 май

Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) – предварително и окончателно плащане на два транша от 10 до 20 февруари (оторизация по предварителен слой) и от 10 до 20 юни – окончателно плащане.

Припомняме, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE