Инвестирането в земеделска земя е алтернатива за запазване на спестяванията

Инвестицията в земеделска земя може да бъде доходоносна и с минимален риск, пише в блога си анализаторът Христо Христов. Това е една от алтернативните форми на инвестиции за българите, за да съхранят стойността на спестяванията си и по този начин да им носят доходност над тази на инфлацията.
Една от причините за търсенето на подобни алтернативи, според блогъра, е спадът на нивото на лихвите по депозитите, който сви ножицата между доходност и инфлация. Това от своя страна доведе до това, че съхраняването на спестяванията в стандартни депозити може да гарантира сигурност на средствата, но не и на тяхната стойност, твърди той.
Според Христов през последните години насочените евросредства към развитието на селските райони и земеделието нараснаха, а това от своя страна повиши търсенето на земя. „Стойността на земеделската земя бе единствената, която остана незасегната от икономическата криза и не спря да се увеличава“, обяснява Христов и се обосновава с данни от Националния статистически институт (НСИ) към края на 2015 г. средната стойност на 1 декар земеделска земя в България е 732 лв.
Най-висока е в Североизточния регион на страната – 1 040 лв. за декар.
Анализаторът прави уточнение, че данните от НСИ са осреднени и на места цените са много над тези стойности, а на други под тях в зависимост от местоположението и категорията на земята. Най-високите цени на декар земеделска земя се регистрират в област Добрич – 1 406 лв., област Силистра – 993 лв. и област Русе – 838 лв.
Източник НСИ
„Основната част от земеделските земи в страната се обработват не от техните собственици, а от арендатори. За това преотстъпване на ползване на земята собствениците й получават годишна рента. Тя, разбира се, е различна за различните области на страната и зависи от голям брой фактори“, пише Христов.
По думите му средно за цялата страна през 2015 г. годишната рента е 42 лв. на декар. Най-висока е в Североизточна България – 63 лв. на декар, като в област Добрич тя достига средно 82 лв. на декар. Обикновено при сключване на дългогодишни договори за ползване на земята собствениците постигат ренти и над тези нива.
„Ако съотнесем стойността на земеделската земя и доходността от нея под формата на годишна рента, виждаме, че инвестицията в нея може да донесе доходност от средно за страната 5,7%. С други думи, влагането на спестявания в покупката на земеделска земя, а след това преотстъпването й за обработка от арендатор, носи без усилия и ангажименти на инвеститорите доходност в пъти над тази, която биха получили за парите си от стандартен депозит“, коментира блогърът и допълва, че областта, в която доходността от инвестиция в земеделска земя е най-висока като възвръщаемост от годишни ренти, е Габрово.
Там през 2015 г. всеки декар земя е носил на собственика си рента в размер на 10,1% от нейната стойност.
Средната стойност на декар земеделска земя в област Габрово е 169 лв., а получаваната годишна рента възлиза средно на 17 лв. на декар. На следващо място е Разград, където цената на декар земя възлиза на 738 лв., а годишната рента е в размер на 54 лв. Това прави възвръщаемост на инвестицията в размер на 7,3% на година.
Очакванията на експертите са, че в следващите 5-10 г. цените на земеделската земя няма да се покачват така, както бе до този момент и по-скоро ще се задържат на моментните нива. Въпреки това търсене на земеделска земя ще има.
Христов заключва с мисъл на великия Марк Твен: „Купувайте земя, вече не я произвеждат“. Цялата тази съвкупност от елементи прави инвестицията в земеделска земя добра и доста доходоносна алтернатива за съхранение на стойността на спестяванията на българина, категоричен е блогърът.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE