Изплащат компенсаторните плащания до 20 юли

До 20 юли ще бъдат финализирани компенсаторните плащания по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), които нямат краен срок за изплащане до 30 юни. Това каза Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, по време на заседание на Комисията по земеделието и храните.
Според европравилата крайният срок за изплащане на субсидиите по мерките от ПРСР за 2016 г. е 30 юни. Налице са мерки, които не се влияят от този краен срок и по които плащане все още не е реализирано или има остатъчни суми за финализиране. По думите на Лозана Василева предстои довършване на плащанията.
„Има остатъчни суми за плащане, които ще бъдат финализирани до 20 юли. Те са по мярка 11 – биологично животновъдство; по мярка 10 – „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2) и по направление „Контрол на почвената ерозия“. Все още има неприключили плащания и за овошките и по мярка 214 за сеитбооборот“, заключи Василева.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE