Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11, съобщиха от фонда. Подпомагането е достигнало до 2800 земеделски стопани.
По направление „Биологично пчеларство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 са преведени над 6,2 млн. лв.
По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“ са платени над 11,2 млн. лв.
Според утвърдените правила, 75 % от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25 % от националния бюджет.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE