Зърнопроизводители готови на протест заради промяна в Закона за земята

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви протестна готовност във връзка с новото законово изискване за потвърждаване на договорите за наем на земя над една година.
„С оглед провокираното в земеделския сектор напрежение, НАЗ обявява готовност за протестни действия, ако не бъдат предприети незабавни мерки за разрешаването на проблема“, се казва в декларация на асоциацията.
Документът представя ситуацията за земеделските стопани, след като промените влязоха в сила:
„Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обн. ДВ бр. 42 от 22 май 2018 г., и обективната невъзможност, предвид спецификата на поземлената обстановка в страната, да бъде изпълнено изискването на Параграф 10 за потвърждаване на договорите за наем над една година, Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява за спешно намиране на решение на създадения проблем.
В хода на процедурата по обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (вх. № 753-07-14/ 03.11.2017 г.) в своето официално становище от 22 ноември 2017 г. НАЗ предупредително акцентира върху противозаконността на проектопредложението, въвеждащо действие по заличаване на редовно сключените към действащото законодателство договори, в случай че не бъдат потвърдени (виж становището на НАЗ).
За НАЗ е недопустимо утежняването на широката маса добросъвестни ползватели, явяващи се и изрядни страни по двустранни правни сделки. Едновременно с това НАЗ заявява своята непримиримост пред създаването на хаос в поземлените отношения и опасността от компрометиране на предстоящата кампания по сключване на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г.“, подчертава декларацията.
Общинските служби „Земеделие“ уведомиха земеделските стопани, които имат сключени нотариално заверени договори, че съгласно новите изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в срок до 22 юни трябва да представят декларации, които да потвърдят, че сключеният договор е съгласно измененията на закона, обнародвани в бр. 42 на Държавен вестник.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE