За зелени плащания са преведени 425 млн. лева на 50 хиляди фермера

Фонд „Земеделие“ изплати близо 425 млн. лева зелени плащания на близо 50 000 земеделски стопани, спазили добрите селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Преводите са започнати от вчера и ще бъдат изплатени в средващите дни. Средствата са по прилагане на мерките, въведени с кампания 2015 за „екологизиране“ на директните плащания – зелени директни плащания, припомниха от фонда.

Изискванията са за разнообразяване на културите и опазване на почвите, за запазване на постоянно затревените площи и поддържане на 5 на сто от обработваемата земя като екологично насочена площ и др.

За площи, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изисквания. Кандидатите автоматично получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Стопанствата, които са сертифицирани като биологични или са в преход към биологично производство и отговарят на условията за допустимост по СЕПП, могат автоматично да получат зелени директни плащания за биологичните площи, ако са ги отбелязали като такива.

Изчисленията на финансовата помощ по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания, са извършени съгласно размера на финансово подпомагане, определен със Заповед № 09-240/26.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE