За една година ливадите и пасищата са поскъпнали с близо 20 на сто, пазарът с нивите върви към застой

За седем години средните цени на земеделските земи в България са се повишили повече от два пъти и половина, достигайки през 2016 година до 761 лева, при 279 лева – през 2010 г. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за пазара на земеделска земя в страната през 2016 г.

Ако сравним данните за последните две години, ще видим, че възходящият тренд на пазара продължава, като през 2016 г. цената е нараснала с 4% спрямо 2015 година. И това увеличение е отчетено при продажбата на всички категории земя по начин на ползване.

Най-голям скок обаче се отчита при постоянно затревените площи, където за една година цената се е покачила с цели 19.4%. Или ако през 2015 г. декар ливади и пасища се е продавал средно по 227 лв., то през миналата година цената е скочила на 271 лв.

С 11,3 процента е поскъпването и на овощните градини. При средно 480 лева през 2015 г. на следващата година средните стойности вече са 534 лв. за дка.

Цената на лозята също поддържа постоянно увеличение, така че през 2016 г. средно за декар сделките са ставали при 370 лева, докато година преди това са се сключвали за 339 лв.

При нивите увеличението е минимално. За една година цената се е повишила с 1,2%, достигайки средно 770 лв., при 761 лв. през 2015 г. Добруджа отново е лидер в цената, тъй като декар плодородна о окрупнена нива там върви средно по 1 157 лв. Само да припомним, че през 2015 г. сделките се сключваха средно по 1 040 лв., докато през 2010 г. пазарът тръгна при средни цени от 365 лв. Резки скокове се отчетоха през 2011 и 2012 г., когато декарът се продаваше съответно по 555 и 860 лв.

Според експерти балонът с прекомерното надуване на цените видимо спада, тъй като тази инвестиция става доста скъпа и трудно може да се изплати от фермерите. Причината е и в растящите ренти, които бяха надути основно заради субсидиите.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета земя за страната е достигала 44 лв., което е с 4,8% повече спрямо 2015 година. В сравнение с предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 28,1%. От 32 лева на декар през 2015 г. рентата през 2016 г. достига 41 лв.

От наблюдаваните категории земя за първи през 2016 г. се наблюдава понижение на рентите при постоянно затревените площи – с 16,7%, и при лозята – с 1,9%. Така от 36 лв. през 2015 г. лозарите през миналата година са платили средно по 31 лв. на дка.

При ливадите и пасищата рентите в рамките на една година са се свили от 18 лв. на 15 лв.

Североизточният район отново държи първенството по размер на рентите, като средно в Добруджа и региона са отпускани по 64 лева на дка. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3,7% и от 27 лв. през 2015 г. рентата през 2016 г. е паднала на 26 лв. за дка.

В анализа на НСИ са наблюдавани цените на пет категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища. Това са основните категории земя в България, които се посочват в документите при сключване на сделки за продажба или на договори за аренда на земеделска земя.

За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE