Започна кампания 2017 за земеделските субсидии

Подаването на заявления за подпомагане за директни плащания през 2017година започва от днес и ще продължи до 15 май 2017 година. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Посочването на площите може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини – по местонахождение на имотите, по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на кандидата, юридическо лице и еднолични търговци.
При директните плащания има предвиден национален таван за България от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, който за 2017 година е в размер малко над 1 милиард и 500 милиона лева. Бюджетът става над 2 милиарда, ако към тази сума се добавят и сумите по три схеми за преходна национална помощ и част от мерките от Програмата за развитие на селските райони. Това обясни Георги Праматаров, който оглавява дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието.
След 15 май 2017 година, в продължение на 25 календарни дни – до 9 юни 2017 година включително, кандидатите могат да подават заявления за подпомагане, като за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на одобрената сума за подпомагане в размер на 1 %. При вече подадени до средата на май заявления, могат да се извършват корекции без налагане на санкции за закъсняла редакция до 31 май 2017 година включително.
Независимо от датата на подаване на заявлението след 31 май 2017 година, до 9 юни 2017 година, при извършването на корекции във вече заявени площи, както и корекции, свързани с добавяне на нови схеми/мерки и площи/животни, се налага намаление на помощта за засегнатите от промяната данни с 1% от сумата за подпомагане, определена за тях, за всеки ден просрочие.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE