Започна кампанията по пререгистрация на земедeлците

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2017-2018г. започна на 1 октомври 2017г. и ще завърши в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5/2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.
Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2017-2018г. също в горепосочения срок.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE