Започват преводите на близо 70 млн. лева за необлагодетелстваните райони

Фонд „Земеделие“ е разпоредил от вчера преводите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, съобщиха от ведомството. По разчети 27 833 земеделски стопани ще получат  69 290 017 лева.

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52 584 266 млн. лева.

По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 16 705 751 млн. лева.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени въз основа на ставките, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.

С решение на Върховния административен съд (ВАС) е изменена Наредба 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ (НР1) и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ (НР2) от ПРСР 2007-2013.

Към момента кандидатите, които имат недовършени многогодишни ангажименти по тези две мерки, не получават плащане.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE