Заплатите в агросектора в Русия

През 2016 г. руското селско стопанство потвърди своя статус на един от основните фактори за ръста на националната икономика.

Русия очаква рекордна реколта от царевица тази година

Според данни на Федерална статистическа служба на Русия, годишният ръст на обема на селскостопанското производство през изминалата година възлиза на 104,8%, което е с 2,2% повече, отколкото през 2015 г., съобщава agrovesti.net.

Стандартът на живот до голяма степен се определя от работната заплата. През последните 6 години тя демонстрира уверено увеличаване, което дори надхвърля ръста на заплатите в цялата страна.

В периода от 2011 до 2016 г. средното темпо на ръст на работната заплата в агропромишления комплекс възлиза на 12% на година. За цялата икономика ръстът на година е 10%.

В парично изражение заплатите в селското стопанство засега остават ниски, но и и тук се забелязват положителни тенденции. Ако през 2011 г. заплатата на производителите в селскостопанския сектор представляваше 53% от средното ниво в Русия, то днес, през 2016 г., тя е 64%.

Ръстът на работната заплата в селското стопанство съответства на ръста на обема на селскостопанското производство: средногодишното темпо на ръст на производството в отрасъла през периода 2011-2015 г. съставя 12%.

Курсът на рублата към 6.03.2017 г.: 100 рубли = 3.17 лв.

Устойчивият ръст на производството и на експорта на селскостопанска продукция е стратегическа цел на отрасъла в дългосрочен период. Постигането на тази цел изисква привличане на висококвалифицирани специалисти и повишаване на престижа на селско-стопанския труд.

Необходимо условие за това е повишаването на заплащането, като то трябва до 2035 г. да достигне средната работна заплата в Русия. През 2016 г. тя възлиза на близо 850 лв.

За сравнение в края на миналата година Националния статистически институт (НСИ) отчете, че заплащането на работниците в земеделието е едно от най-ниските в България и на последно място в ЕС. Заплатата им е с 123 лв. по-ниска от средната в страната.

През 2015 г. средната заплата в сектор селско, горско и рибно стопанство у нас е възлизала на 673 лв.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE