Експерти предвиждат спад в зеленчукопроизводството

Силните горещини и продължителното безводие през лятото се превръща в огромен проблем за зеленчукопроизводството на полето, затова според експерти оранжерийното производство ще привлича все повече инвестиции в сектора.
Това се посочва в анализ на Центъра за икономически изследвания на селското стопанство (САРА), който проучва състоянието на различните видове култури в страната.
През лятото на вече миналата гоина статистиката отчете първото сериозно намаление в производството на пипер. Прибраната реколта беше с 2,8 на сто по-малко от лятото на 2015 г.
При доматите имаше увеличение с 4,2%, но поради влошеното качество пазарът остана „гладен“ за качествена продукция и основната част от доматите отидоха за преработка.
И при двете основни култури това лято се отбелязва срив в отглежданите площи, като при домати намалението беше с -3,6%,  а при пипера – с 12%.
Според прогнозите на САРА за 2016 г. производство на домати е около 120 200 т, на краставиците – 53 7000 т и на пипера – 62 500 т.
През 2017 г. се очаква площите да намалеят при доматите до 29 000 дка и при пипера – до 34 000 дка.
Според експертите в следващите години ще нараства ролята на оранжерийното производство, което гарантира целогодишно предлагане с високи добиви, по-високи цени и по-нисък производствен риск.
Разликата в цените между полските и оранжерийни зеленчуци се усети още този декември. Големият проблем е, че на пазара съществува огромна разлика между изкупните цени от оранжериите и тези до крайния потребите.
През декември тази разлика беше 35% при доматите и 38% – краставиците.
Още по-голяма е диференциацията между изкупните и цените нагоре по веригата. Разликата е между 2 и 3 пъти между изкупните и цените на дребно. Това се обяснява с мащабите на пазара, загубите на продукция поради малотрайността на продукта и покриване на различните между производството и потреблението на пипер.
Това дава основание на Полската асоциация на производителите на пипер да настоява Министерството на земеделието на страната да одобри въвеждането на продуктово наименование, което да бъде регистрирано в ЕС, за да могат да навлизат по-лесно на тези дефицитни пазари.
В анализа се посочва още, че зеленчукопроизводството трябва да бъде подпомагано приоритетно по втори стълб, защото по първи стълб, колкото и да се увеличават средствата, те ще остават пренебрежимо малки към разходите на единица площ.
В България хоризонталната форма на коопериране трудно ще започне да работи заради разпокъсаността, маломерността на стопанствата и дефицита от  ресурс. Подкрепа от страна на държавата за вертикалното коопериране и използване желанието на веригите да бъдат интегратори на производствения процес трябва да бъде стимулирано.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE