Едва 1,1 млн. дка общински пасища и мери са дадени на животновъдите, останалите 2,2 млн. лева са пуснати на търг

Въпреки декларациите на администрацията, че от тази година само фермери с животни ще имат достъп до общинските ливади, пасища и мери, практиката показва, че от общи 3,3 милиона декара само 1,1 милиона са отишли в реалните животновъди. Това показа справка, предоставена на Синор.БГ от министерството на земеделието. Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) бяха приети миналата година с основната цел да се оземлят реалните животновъди и да се пресече порочната практика общинските мери да се дават на приближени до кметовете, които нямат животни, а само ползват субсидиите.

С решение на общинските съвети през стопанската 2016-2017 г. за животновъдите в страната са обявени за общо ползване на пасища, мери и ливади 988 600 дка плюс 3 386 000 дка за индивидуално ползване, съобщиха от агроведомството.

От тях 1 108 000 дка са разпределени само на животновъди за индивидуално ползване. От ведомството припомниха, че с новите промени е решено търговете да отпаднат при ползване на пасищата, като те се отдават само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

Разпределението на терените става от от специални комисии, които дават общинските пасища според броя и вида на регистрираните животни.

Цената за наем се определя по пазарен механизъм.

Списъците с предлаганите имоти за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд бяха обявени в общините и кметствата до 1 март.

До 10 март правоимащите лица подаваха до кметотевете на общините заявленията си.

След тази дата цели 2,2 милиона декара са останали незаявени от фермерите, което показва, че и тези законови промени на практика не работят. Необяснимо по какви причини.

Остатъчната земя от 2,2 млн. дка се обявява на търгове, където се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ).

Свободните площи, останали нераздадени и след тези търгове, се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите се сключват за една стопанска година (чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ), припомниха от агроведомството.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE