До 31 януари продължава доказването на произведените количества плодове и зеленчуци

Земеделските стопани, кандидатстващи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – оранжерийно производство, до края на месец януари (31 януари 2017 г.) трябва да подадат декларации по образец и документи, доказващи минимални добиви и реализирана продукция.
Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител, както и копия на описаните документи се представят в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE