До 26 май е приемът на заявления по лозарската програма

От 9 до 26 май тече приемна заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година, съобщиха от фонд „Земеделие“. Документи за кандидатстване се приемат в централното управление на фонда в София.

За финансовата 2017 г. индикативният бюджет по мярката е в размер на 16,4 млн. лева, а за 2018 г. – 28,1 млн. лева. От този прием ще се финансират само проекти, които са с краен срок на изпълнение през тези две финансови години.

Условията за кандидатстване са разписани в Наредба 2 от 4 април 2014 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Последните промени в нормативния документ са обнародвани в бр. 32 от 21 април 2017 г. на Държавен вестник. Те касаят основно допустимостта на лозарските имоти, за които се иска подкрепа и продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. От младите лозари, кандидати по мярката, се изисква и документ за професионална квалификация.

Допълнителна информация е публикувана на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE