До 14 юни се правят корекции без санкции по кампанията за директни плащания

На 14 юни ще изтече срокът, в който земеделските производители, подали заявления в кампанията за директни плащания 2017 г., могат да направят корекции по тях, без да търпят санкции за това. Това припомниха от министерството на земеделието, след като на 29 май изтече удълженият срок за тазгодишната кампания. Промените бяха разписани с Наредба № 5 от 27.02.2009 г, обнародвана на 30 май т.г.

Според измененията за дата на подаване на заявлението за подпомагане по директни плащания се счита датата на неговото разпечатване и подписване. Освен корекции фермерите могат да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за кампания 2017 г. става 23 юни 2017 г.

От министерството припомниха, че в резултат на удължаването на сроковете за кампания 2017 се променя и периода на задържане на животните, както следва:

•80 дни по схемите за обвързана подкрепа за животни започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 г.

•100 дни по схемите за преходна национална помощ за животни започват от 24 юни и приключват на 1 октомври 2017 г.

• по схемата за преходна национална помощ за говеда и/или биволи проверката за наличие на поне 70 % от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г. ще се прави към дата 23 юни за кампания 2017.

Изменя се и срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани  по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), с цел да се избегне ограничаване на достъпа до подпомагане чрез директни плащания за земеделските производители по препоръка от ЕК.

Към 29 май данните за кампания 2017 показват идентичен общ брой подадени заявления спрямо същата дата на миналата 2016 година, по-голям брой заявления по СЕПП и повече заявени площи в сравнение с цялата 2015 г. или 2016 г. Окончателните данни ще станат ясни след 14 юни.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE