До края на януари обсъждат промените в схемите за директни плащания

Публикуваха за обществено обсъждане проекта на Наредба № 3. Проектът регламентира промени в схемите за директни плащания – екологично насочени площи, плодове и зеленчуци, както и животновъдство, които ще засегнат периода 2017-2020 г. Общественото обсъждане продължава до 29 януари 2017 г.
Екологично насочени площи
Предложеният проект предвижда отпадане от досега прилаганите типове екологично насочени площи (ЕНП) на тераси, буферни ивици, изолирани дървета, езерца, канавки и открити водни течения. Анализът на броя ЕНП, парцели и заявления, в които попадат, за всеки тип ЕНП и общата площ след прилагане на коефициентите за преобразуване и претегляне за кампании 2015 и 2016, показва,че общата площ за всеки от предложените за отпадане типове ЕНП за кампания 2016 е по-малка от 100 ха след прилагане на коефициентите за преобразуване и претегляне, и това е в съчетание с констатирано намаление от поне 40% в сравнение с предходната кампания, т.е. налице са предпоставки да се обобщи, че по отношение на тези 5 типа ЕНП първоначалния нисък интерес към заявяването им на втората година дори намалява, сочи докладът на д-р Цветан Димитров.
Плодове и зеленчуци
В проекта е заложена и промяна в нормативно определените минимални добиви по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци. Приложимите към момента минимални добиви, като критерий за допустимост на плащането по схемите, са в пъти по-ниски от средните добиви, определени по технологични карти. Така определените минимални добиви не отразяват реалното производство на плодове и зеленчуци и не са подходящ инструмент за постигане на целите на подкрепата, обвързана с производството, пише още в доклада.
Животновъдство
Основните промени в предложеният проект на нормативен акт в схемата за обвързано с производството подпомагане на млечни крави са свързани с въвеждане на модулирана ставка, разделяне на схемата за подпомагане на млечни крави и такива под селекционен контрол, като се подпомагат само първите 250 животни, също така подпомагането е обвързано с минимален добив мляко – различни са добивите от равнинен или планински райони.
През 2017 г. и следващите ще се подпомагат само биволици и малакини (женски животни), като и при тях ще се прилага модулираната ставка за първите 300 и над тях. За периода 2017г.-2020г. ще се подпомагат овце-майки и кози майки само в планински райони и такива под селекционен контрол.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE