До края на месеца продължава доказването на реализация по схемите за обвързано подпоманаге

Земеделските стопани, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Подаването на декларациите в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) продължава до 31 януари 2017 г.
Попълненият опис по образец се на електронен и на хартиен носител, като копия на описаните документи се представят в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив.
Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE