До края на март ще се плащат таксите за водата, ползвана през 2016 г.

До края на януари земеделските производители трябва да подадат декларациите си за дължимите такси за напояване през миналата година, а до края на март се превеждат и дължимите такси за водовземане, определени с тарифата на Министерския съвет от 2012 г. От тази година влиза в сила нова тарифа за водоползване, която ще започне да се прилага през 2018 г., когато се плащат и таксите, припомниха експерти. Размерът ще се определя според Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, обнародвани в „Държавен вестник“.

От министерството на околната среда припомнят, че таксите за 2016 г. се превеждат задължително по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция. Затова от ведомството припомнят и банковите сметки на отделните Басейнови дирекции. За БД ДР –Плевен таксата е  в “УниКредит Булбанк” – клон Плевен IBAN:BG57UNCR96603166268610, BIC:UNCRBGSF

За Басейновата дирекция – Варна  банката е SG ЕКСПРЕСБАНК – IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC: TTBB BG 22

За Басейновата дирекция в Благоевград преводите стават “Първа инвестиционна банка“ АД – IBAN – BG38FINV915031UB067343, BIC: FINVBGSF

Басейнова дирекция – Пловдив, „УниКредит Булбанк” – клон Пловдив – IBAN: BG71UNCR70003119330806, BIC: UNCRBGSF

В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.

Колкото до новата тарифа, която ще се прилага от 2017 г., то единичният размер на таксата за водовземане от повърхностни води ще се определя съгласно следната таблица. При обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури цената на водата за кубически метър през 2017 г.и 2018 г.  ще бъде 0,0012 лв. През 2019 и 2020 г. цената за кубик ще бъде 0,0013 и след 2021 г. – 0,0015 лв.

При самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури цената на кубик ще бъде 0,0014 лв. през 2017 и 2018 г. За 2019 и 2020 г. кубикът се увеличава на 0,0019 лв. След 20121 г. таксата се вдига на 0,0023 лв.

За водоснабдяване за обекти в животновъдството таксите през 2017 и 2018 г. ще бъдат по 0,003 лв. за кубически метър. През 2019 и 2020 г. таксата се качва на 0,006 лв. и след 2021 г. – на 0,008 лв.

При водоснабдяване за аквакултури новата тарифа за 2017 и 2018 г. заковава таксата за ползване на един кубик вода на 0,001 лв. През 2019 и 2020 г- – тя става 0,002 лв. и след 2020 г. – 0,003 лв.

Единичният размер на таксата за водовземане от подземни води се определя според друга таблица, която показва целта на отнетата вода. Според тази таблица при обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури таксата през 2017 и 2018 г. ще бъде 0,012 лв. за кубик. През 2019 и 2020 г. таксата ще бъде 0,013 лв. за кубик и след 2021 г. – 0,015 лв. за кубик.

При самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури единичният размер на таксата през 2017 и 2018 г. ще бъде 0,0143 лв. През 2019 и 2020 г. – 0,0186 лв. за кубик и след 2021 г. – 0,0229 лв. за кубик.

При водоснабдяване за животновъдството и аквакултурите единичната цена за кубик през 2017 и 2018 г. ще бъде 0,03 лв. През 2019 и 2020 г- – 0,06 лв. и след 2021 г. – 0,08 лв. за кубик.

Когато водовземането е за напояване, тогава единичният размер на таксата се умножава, както следва:

1. когато отнетият обем вода е по-малък от или е равен на обема вода, изчислен по съответните норми за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ, за съответните култури – по 0,7.

2. когато отнетият обем вода е по-голям от обема вода, изчислен по съответните норми на водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ, за съответните култури – по 1,3

Според новата тарифа се въвеждат и такси за замърсяване на подземните води, като има различни степени на това замърсяване. Според тарифата напояването на земеделските култури не включва пръскането на тревата и декоративните растения в промишлените предприятия.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE