Днес е последният ден за обсъждане на Закона за земеделските земи

До днес, 9 януари 2017 г., продължава общественото обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). С измененията в проекта на животновъдите се дава право да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение.
След разговорите с бранша и общественото обсъждане ще стане ясно кои ще бъдат утвърдените промени и как ще изглежда проекта за изменение.
Фермер.БГ припомня измененията, записани в проекта, чието обсъждане приключва днес:
– Премахнато е изречение 6 от член 37в, ал.2 с думите „пасища, мери, ливади и трайни насаждения“;
– Създаден е нов член 37 ж – който определя условията и реда на кандидатстването;
– Срокът за за създаване на споразумения за масиви за ползване на пасища, мери и ливади се сключват и актуализират всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година;
– Собствениците на пасища, мери и ливади декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите, като документите се подават в срок до 31 юли.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE