Днес е крайният срок за регистриране на правни отношения

Днес е крайният срок, в който стопаните, кандидатстващи по схемите за директни плащания, могат да регистрират правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота си.

МЗХ: Платете си белите петна до 15 февруари, за да ги заявите! (ВИДЕО)

За да регистрират правно основание стопаните трябва да представят някой от следните документи: решение за възстановено право на собственост или нотариален акт, договор за наем или аренда, споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Правното основание включва и разрешителните за паша.

След обнародваните изменения в ЗСПЗЗ се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. Това може да стане чрез сключване на споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти със селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразуменията се одобряват до 30 април.

С промените се дава възможност и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения. До 20 февруари 2017 г. се подава декларация и заявление.Срокът за сключване на споразумение и разпределение на ползването на земите по масиви по е до 30 март 2017 г. Докладът и заповедта за разпределение на масивите в землището се издават до 5 април 2017 г., а заповедта се обявява до 10 април 2017 г.

Земеделски имоти, държавна и общинска собственост може да се регистрират до 9 юни, ако е започнала процедура за предоставяне за ползване преди 15 февруари 2017 година.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE