Днес е крайният срок за подаване на документи за обвързано подпомагане

Днес е последният ден, в който земеделските стопани, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.
Утвърденият образец на електронен опис на предоставените документи, доказващи реализацията на произведената продукция от заявените за подпомагане площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител, както и копия на описаните документи се представят в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE